Luật Quảng Cáo Trên Báo Chí: Những Điều Cần Biết Và Tuân Thủ Để Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật

Trong luật quảng cáo trên báo chí quy định đầy đủ những quy tắc cần tuân thủ khi quảng cáo trên báo điện tử, các trang tin điện tử, báo in

Quảng cáo trên báo chí và quảng cáo trên báo điện tử nói riêng đang là một trong những phương thức phổ biến và được sử dụng rất rộng rãi trong các kế hoạch truyền thông marketing của các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp cũng như các nhà quảng cáo hiểu rõ được luật quảng cáo trên báo chí chúng tôi xin phép được chia sẻ trong bài viết sau đây.

luật quảng cáo trên báo chí
                                                                 luật quảng cáo trên báo chí

Luật quảng cáo trên báo chí được quy định đối với từng loại hình:

Báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng là kênh thông tin thiết yếu, hoạt động theo Luật Báo chí. Ðối với từng loại hình báo chí, có các quy định riêng về quảng cáo.

Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử:

Quảng cáo trên báo điện tử và các trang thông tin điện tử đã được Nhà nước xây dựng những quy định buộc phải tuân thủ. Để tránh những hậu quả đáng tiếc làm ảnh hưởng tới chất lượng quảng cáo, các doanh nghiệp chú ý nắm rõ những quy định nằm trong luật quảng cáo trên báo chí

luật quảng cáo trên báo điện tử và các trang thông tin điện tử
                                    luật quảng cáo trên báo điện tử và các trang thông tin điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử phải tuân theo các quy định sau:

 1. Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin;

2. Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.

Quảng cáo trên trang thông tin điện tử

của cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

Luật quảng cáo trên báo in

Báo in là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in. Báo in có luật quảng cáo trên báo chí sau:

luật quảng cáo trên báo in
luật quảng cáo trên báo in

về diện tích quảng cáo

Diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác.

Ấn phẩm là các sản phẩm của ngành in ấn. Ấn phẩm là xuất bản phẩm bao gồm các loại như sách, báo, tạp chí (xuất bản định kì, nhiều kì, không định kì); ấn phẩm tờ rời như bản nhạc, bản đồ, tranh ảnh…Ấn phẩm không phải là xuất bản phẩm bao gồm các loại như nhãn hiệu, bao bì, mẫu biểu, tài liệu thống kê, thiếp mời, danh thiếp…

Viết quảng cáo không đc vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo nhằm đảm bảo nội dung của ấn phẩm cũng như phải đảm bảo được dấu hiệu nhận diện phân biệt quảng cáo trong ấn phẩm đó.

về phụ trương quảng cáo

Phụ trương là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in. Theo đó:

– Cơ quan báo chí được phép ra phụ trương quảng cáo và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước ít nhất 30 ngày tính đến ngày phát hành đầu tiên của phụ trương quảng cáo.

– Phụ trương quảng cáo của báo phải đánh số riêng; có cùng khuôn khổ, phát hành kèm theo số trang báo chính.

– Trên trang một của phụ trương quảng cáo phải ghi rõ các thông tin sau:

+ Tên tờ báo;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan báo chí;

+ Dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán”.

Không được quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

Bìa của ấn phẩm tạp chí là bộ mặt thể hiện đầy đủ nội dung tư tưởng của tạp chí. Trang bìa giữ vai trò rất lớn trong ấn phẩm tạp chí, đôi khi còn quyết định sự thành công của từng số xuất bản. Cấu trúc trang bìa tạp chí bao gồm tên tạp chí, tên cơ quan chủ quản, hình ảnh chính, tiêu đề bài viết chính và các tiêu đề phụ, các thông tin về số báo phát hành, mã tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chí thiết kế dàn trang bìa tạp chí là phải bắt mắt, thể hiện được nội dung chủ đề, màu sắc hấp dẫn, phông chữ dễ đọc, năng động, có phong cách riêng và phải đem lại lợi ích cho độc giả. Vì vậy việc quảng cáo trên bìa hay trang nhất sẽ gây ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung tư tưởng của tạp chí, báo đó. Vì vậy, không được quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

Luật Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

Báo hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

luật quảng cáo trên báo nói, báo hình
                                                          luật quảng cáo trên báo nói, báo hình

Dưới đây sẽ là luật dành cho quảng cáo báo nói, báo hình trong luật quảng cáo trên báo chí

 1. Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

 

 1. Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo.

 

 1. Không được phát sóng quảng cáo trong các chương trình sau:

 

 1. a) Chương trình thời sự;

 

 1. b) Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

 

 1. Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá 05 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút.

 

 1. Khi thể hiện sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thông tin chính bằng hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh chuyển động thì sản phẩm quảng cáo phải được thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình và không được làm ảnh hưởng tới nội dung chính trong chương trình. Quảng cáo bằng hình thức này không tính vào thời lượng quảng cáo của báo hình.

 

 1. Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

 

 1. a) Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

 

 1. b) Ý kiến của cơ quan chủ quản;

 

 1. c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

 

 1. Trong trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép gồm:

 

 1. a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép;

 

 1. b) Bản sao có chứng thực giấy phép đang có hiệu lực.

 

 1. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép được thực hiện như sau:

 

 1. a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

 

 1. b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

 

 1. c) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý.

Trên đây là toàn bộ về luật quảng cáo trên báo chí, để không bị mất thời gian cũng như tiền bạc công sức, các nhà quảng cáo cần nắm rõ để tư vấn cho khách hàng của mình vì không phải ai cũng thông thạo các luật này.

Ngoài các luật quảng cáo trên báo chí dành từng loại hình quảng cáo thì trong bộ luật còn có những quay định:

Quy định về nội dung quảng cáo trên báo chí

Luật quảng cáo trên báo chí cũng có một vài quy định về nội dung các bài viết PR đăng báo như sau:

Điều 18. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

 1. Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau:

 

 1. a) Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;

 

 1. b) Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

 

 1. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

 

Điều 19. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo

 1. Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.

 

 1. Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

 

Trên đây là chia sẻ của Vnpmedia về luật quảng cáo trên báo chí mong rằng chúng ta cùng nắm được để phục vụ cho khách hàng được tốt hơn, phía doanh nghiệp cũng chủ động cho việc lên kế hoạch quảng cáo trên báo của mình, tránh mất thời gian và tiền bạc.

Có luật đề ra thì đương nhiên những ai phạm luật sẽ có những hình phạt, hình phạt đó như nào chắc hẳn bạn cũng rất quan tâm, cùng tìm hiểu tiếp cùng chúng tôi nhé

việc vi phạm và hình thức bị xử phạt

Vi phạm về quảng cáo trên báo nói, báo hình bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 40 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.

2.Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động mà sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hoặc vượt quá 10% chiều cao màn hình và gây ảnh hưởng tới các nội dung chính trong chương trình.

3.Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 

a) Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

 

b) Quảng cáo trong chương trình thời sự;

 

c) Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc;

 

d) Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình;

 

đ) Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

 

e) Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;

 

g) Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

 

h) Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình.

 

 1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

 

Theo đó, hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình có thể bị xử phạt với số tiền lên đến 200.000.000 đồng, đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, còn có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được như một biện pháp khắc phục hậu quả.

Vi phạm về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 38 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 13 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP):

 

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. a) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ Thông tin và Truyền thông về những nội dung theo quy định của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;
 2. b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 4. a) Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định;
 5. b) Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây;
 6. c) Thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài.

2a. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo đó, hành vi vi phạm về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử có thể sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra còn có thể bị buộc tháo gỡ quảng cáo như một biện pháp khắc phục hậu quả.

 

*Lưu ý: Theo khoản 2,3 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Việc vi phạm những quy định về quảng cáo trên báo in bị xử lý như thế nào?

Căn cứ Điều 39 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt đối với việc vi phạm quảng cáo trên báo in:

“Điều 39. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Ra phụ trương quảng cáo mà không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
 3. b) Phụ trương quảng cáo không đánh số riêng; không cùng khuôn khổ với trang báo chính; không phát hành cùng trang báo chính;
 4. c) Quảng cáo trên bản tin.
 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.
 6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 7. a) Quảng cáo quá diện tích theo quy định trên một ấn phẩm báo, tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo;
 8. b) Không có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác;
 9. c) Không thể hiện tên tờ báo; tên, địa chỉ của cơ quan báo chí; dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán’’ trên trang một của phụ trương quảng cáo.”

Như vậy, việc vi phạm về quảng cáo trên báo in có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và đối với tổ chức mức phạt tiền có thể từ 6.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tại khoản 2,3 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, đối với biện pháp khắc phục hậu quả. còn có thể bị buộc tháo gỡ quảng cáo.

Vnpmedia đã cùng các bạn tìm hiểu tất cả những luật quảng cáo trên báo chí và những khung hình phạt khi vi phạm vào các luật này. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để chúng ta cùng trao đổi, để công việc được hiệu quả hơn.

Xin cám ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và cho Vnpmedia có cơ hội đồng hành trong suốt thời gian qua và chúng tôi luôn mong sẽ được phục vụ các bạn mãi về sau.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỨC MẠNH VIỆT NAM

Địa chỉ ĐKKD         : Số 15 ngách 97/62, ngõ 62 Phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội.

Vp Hà Nội              : Tầng 5, Tòa Nhà Thuận Phát, số 15 ngõ 5 Phố Thọ Tháp, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Vp HCM                 : Phòng 304, tòa nhà SGCC Building, số 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại/Fax      : 024 62951895        024 85862926

Hotline                   : 0906221468              0981246958

Email                      : ceo@vnpmedia.vn

Fanpage                : https://www.facebook.com/bestbooking.net

0906221468
chat-active-icon