Quảng cáo Wifi tại các sân bay lớn trên toàn quốc

Quảng cáo Wifi tại các sân bay lớn trên toàn quốc

Quảng cáo wifi tại sân bay được đánh giá là địa điểm lý tưởng nhất cho các nhà truyền thông, nơi họ được tiếp cận với đầy đủ các phân khúc khách hàng từ trung bình tới cao cấp.