3 lí do khiến bạn muốn chọn quảng cáo LCD ngay lập tức

3 lí do khiến bạn muốn chọn quảng cáo LCD ngay lập tức

Quảng cáo LCD - frame thang máy có chi phí ước tính bằng 1/10 chi phí quảng cáo TVC truyền hình;  bằng 1/5 chi phí PR trên báo chí và các kênh digital.